Oprichting

De PCN is op 20 september 1987 in Utrecht opgericht. Zij vormt naast de Association Peugeot Hollande (APH, voor de typen 403 en ouder) en de Peugeot 404 Vereniging (voor alle 404's) van de 3 Peugeot-clubs in Nederland dè vereniging voor alle jongere klassieke Peugeot-typen. Deze drie clubs werken nauw samen onder de paraplu van L'Aventure Peugeot. L'Aventure Peugeot gaat uit van Peugeot Frankrijk en overkoepelt alle Peugeotclubs wereldwijd. De PCN is tevens lid van de FEHAC en KNAC.

 

Doelstelling

PCN behartigt de belangen van de eigenaren van Peugeots die niet onder de andere twee clubs vallen. Het leeuwendeel van de auto's die in bezit zijn van onze leden, zijn van de types 104, 204, 304, 504, 604, 305 en 505 in alle uitvoeringen. Echter, binnen de doelstelling van PCN vallen behalve bedrijfswagens, zoals de J7 en J9, ook de nieuwere modellen, zoals de 205, 309, 405 en 605. Natuurlijk zijn ook eigenaren van een nieuwe(re) Peugeot van harte welkom bij de PCN om zo te genieten van l'héritage!

 

Organisatie van de Club / Registerstructuur

PCN biedt onderdak aan een groot aantal verschillende modellen. Dit maakt de club interessant en gevarieerd, maar ook erg groot. Om een direct contact tussen de leden en het bestuur te vergemakkelijken is de club onderverdeeld in modelregisters. In deze Registers zijn de eigenaren van bepaalde typen Peugeot bij elkaar gebracht. Deze Registers organiseren evenementen, peilen wat de achterban wil en geven dit via hun Registervertegenwoordiger door aan het Clubbestuur. Ook kunnen zij de behoefte aan specifieke onderdelen doorgeven aan de Magazijnmeester. Door vorming van de Registers is de invloed van de leden op de club verder vergroot!

 

Activiteiten

De drie clubs organiseren gezamenlijk en in sommige gevallen onafhankelijk evenementen en meetings. PCN organiseert Registerevenementen voor de verschillende typen. Dat zijn soms meetings met tientallen of zelfs enkele honderden deelnemers, of soms meetings in kleinere groepen. Kennisuitwisseling, bijpraten, informatie vragen en brengen zijn vaak de belangrijkste redenen van deelname. Maar natuurlijk is het "meet & greet"-aspect erg belangrijk.