Aanmelden als nieuw lid

 

U kunt lid worden van de PCN als u de eigenaar bent van één of meerdere modellen zoals genoemd in onze doelstelling.

De contributie per jaar bedraagt in 2024 €62,50.

De inschrijfkosten zijn in alle onderstaande gevallen éénmalig €10. Bij aanmelding tussen 1 januari en 15 november loopt het lidmaatschap t/m 31 december van hetzelfde jaar.

Bij aanmelding tussen 15 november en 1 januari loopt het lidmaatschap t/m 31 december van het volgende jaar.

Gezinsleden die op het zelfde adres woonachtig zijn kunnen met 40% reductie gezinslid worden met alle rechten behalve het clubblad. Inschrijfgeld blijft € 10,00.

Contributie en inschrijfkosten:

Bij aanmelding t/m 30 juni bedraagt de contributie €62,50 (€37,50 voor een gezinslid). -> U dient dan dus €72,50 (€47,50 gezinslid) over te maken.

Bij aanmelding tussen 1 juli en 30 september bedraagt de contributie €31,25 (€18,75 voor een gezinslid). -> U dient dan dus €41,25 (€28,75 gezinslid) over te maken.

Bij aanmelding tussen 1 oktober en 15 november bedraagt de contributie €15,50 (€9,50 voor een gezinslid). -> U dient dan dus €25,50 (€19,50 gezinslid) over te maken.

Bij aanmelding vanaf 15 november loopt het lidmaatschap t/m 31 december van het volgende jaar, en bedraagt de contributie €62,50 -> U dient dan dus €72,50 over te maken.

Heeft u (nog) geen Peugeot, maar draagt u de PCN toch een warm hart toe, dan bestaat de mogelijkheid om donateur te worden. U ontvangt dan wel het clubblad, maar u heeft geen toegang tot het onderdelenmagazijn.

De minimum contributie voor het donateursschap is voor dit jaar vastgesteld op €30,00.

Ook voor donateurs geldt een éénmalig inschrijfgeld van €10, waarmee het over te maken bedrag uitkomt op €40,00.


Wilt u zich opgeven als lid of donateur, vul dan onderstaand formulier in en maak het verschuldigde bedrag over bankrekening:

IBAN: NL21 INGB 0002 9131 34 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Peugeot Club NL te Apeldoorn

Let op: Pas wanneer de verschuldigde contributie en het inschrijfgeld op onze rekening is bijgeschreven wordt uw lidmaatschapskaart aangemaakt en samen met het laatst verschenen exemplaar van ons clubblad "Le Lion", aan u te verzenden. 

Ook belangrijk:  Ons clubblad Le Lion wordt alleen naar Nederlandse adressen verstuurd wegens de hoge kosten van verzending naar het buitenland. Het clubblad is voor leden wel digitaal beschikbaar op onze website.


  Refresh Captcha