De Registers van onze Vereniging

PCN biedt onderdak aan een groot aantal verschillende modellen. Dit maakt de Club interessant en gevarieerd, maar ook best groot. Om het directe contact tussen een groep leden met dezelfde modellen en het Bestuur te vergemakkelijken, zijn de modelregisters bedacht. In deze Registers worden/zijn de eigenaren van een bepaald type Peugeot bij elkaar gebracht.

De Vertegenwoordigers van deze Registers organiseren evenementen, peilen wat de achterban wil en geven dit door aan het Bestuur. Ook kunnen zij de behoefte aan specifieke onderdelen doorgeven aan de Magazijnmeester. Door vorming van de Registers is de invloed van de leden op de Club verder vergroot. Registervertegenwoordigers kunnen activiteiten organiseren voor de Registerleden. Informatie daarover vind je in Le Lion, in je e-mail, of op deze website.

Stuur een mailtje naar de Registervertegenwoordiger en laat je bijschrijven als Registerlid. 

Dus wil je graag kennis delen over jouw, of over een specifieke Peugeot, dan is je aansluiten bij een Register een slimme zet!

Welke Registers heeft PCN?

 Peugeot 104 / Samba Register email 4
 Peugeot 204 / 304 / 305 Register email 4
 Peugeot 205 / 309 Register email 4
 Peugeot 306 Cabriolet Register email 4
 Peugeot 405 Register email 4
 Peugeot 406 CoupĂ© Register email 4
 Peugeot 504 Berline / Break / Familiale Register email 4
 Peugeot 504 CoupĂ© / Cabriolet Register email 4
 Peugeot 505 Register email 4
 Peugeot 604 / 605 Register email 4

 

(Het Peugeot Utilitaires Register is in oprichting.)

Wil je ook iets doen?

Vaak heeft een Register een 1 Registervertegenwoordiger. Maar het kan natuurlijk zo zijn, dat je het leuk vindt om af en toe eens iets te doen voor een Register! Mee-organiseren van en helpen bij een evenement, het Registerbestand bijhouden, RegisterMails of nieuwsbrieven maken, gegevens verzamelen voor de socials, of wat dan ook. We hebben altijd handjes nodig, want hoe meer handjes, hoe meer activiteiten/evenementen en hoe groter het Register kan worden. Dat weten we immers uit ervaring. Stuur ons een mailtje!!

Nieuwe Registers?

Het initiatief tot oprichting van een Register wordt altijd genomen door een PCN-lid. Een mailtje aan het Secretariaat voldoet in eerste instantie. Wanneer het Bestuur dit initiatief ondersteunt, wordt de indiener ook Registervertegenwoordiger (contactpersoon tussen Bestuur en Registerleden). Dan kan het balletje gaan rollen en zal het Bestuur de benodigde ondersteuning verlenen. Een Registerlid moet wel PCN-lid zijn. Het Register wordt geacht budget-neutraal te zijn en blijven. De kosten van bijvoorbeeld een evenement worden gedragen door alle deelnemende Registerleden. Wil je meer info? Een specifieke lijst met taken en verantwoordelijkheden is op te vragen bij het Bestuur.