Wie neemt het stokje van de Penningmeester over?

kassa 2

Bij de Algemene Ledenvergadering op 14 maart 2020 heeft de Penningmeester aangegeven af te treden. Hiermee is er een interessante functie in het Bestuur van de PCN beschikbaar.

Daarom zijn wij op zoek naar een kandidaat die het leuk vindt als bestuurder toe te treden en daarmee een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de Club. Het Bestuur van de PCN richt zich met haar vrijwilligers voortdurend op vernieuwing om goed te blijven aansluiten bij de wensen van onze leden. 

Het Bestuur van de PCN komt iedere twee maanden bijeen voor overleg en uiteraard één keer per jaar voor de ALV. Als Penningmeester zorg je op hoofdlijnen voor de volgende zaken:

  • het beheer van de financiën en het voeren van een administratie;
  • het innen van entreegelden, contributies en andere gelden;
  • het voldoen van schulden door de vereniging gemaakt;
  • het opstellen van een balans, staat van baten en lasten, rekening en verantwoording en een begroting ten behoeve van de jaarlijkse ALV;
  • het verschaffen van gegevens betreffende leden en donateurs ten behoeve van de Ledenadministratie. 

Een complete taakbeschrijving van de functie kun je lezen in het ledengedeelte “PCN Officieel” in het Huishoudelijk Regelement.

Mocht je interesse zijn gewekt en/of nog vragen hebben, bel of stuur dan een bericht naar de Penningmeester via het contactformulier. Het kan natuurlijk ook zijn dat je een mede-clublid geschikt vindt voor deze functie: tip hem of haar en ons dan even. De contactgegevens vind je hier op de website of in het colofon van ons Clubblad Le Lion.